Nederlands/Dutch Svensk/Swedish English  
 Biografi
Media
            Biografi
Jeroen de Haan (född 1968) genomförde första delen av sin musikerutbildning vid Schumann Akademie. Det gjorde han på deltidsfart eftersom han jobbade som chef vid det holländska telefonbolaget KPN-Telecom. 2003 bytte han bana och efter 11 år började han fokusera helt på sina musikstudier och arbetet som kyrkomusiker. Han fortsatte sin utbildning vid Högskolan för musik och dans i Rotterdam (den f.d. Rotterdamska konservatoriet). Han studerade orgel för Aart Bergwerff och kyrkomusik för Aart Berwerff, Hans van Gelder och Arie Hoek.

Sedan 1999 är Jeroen de Haan kyrkomusiker i den Lutherska kyrkan i Woerden. Där spelar han på den yngsta Bätz-orgel som fortfarande finns bevarad och som byggdes 1846. Utöver det är han dirigent för en kammarkör “Sjir Chadasj” i Hazerswoude-dorp.

2003 deltog han vid den första holländska orgelinterpretationsstävlingen i Brielle. Han tog examen som kyrkomusiker 2004. Sommaren 2005 avslutade han orgelmusikerutbildningen genom en konsert i Stora eller Sankt Laurenskyrka i Rotterdam. Konserten följdes av ett antal olika framträdanden i Sverige.

Han är medlem som lärare i det utbildande och framförande musiksällskapet “Cantabilé” i Woerden. Förutom sina orgelkonserter, som ibland sker i samverkan med andra musiker, är han medlem i olika musikgrupper.
Under några år var han medlem i Stiftelsen för Luthersk arbetsgrupp för kyrkomusik. Det innebar att Jeroen de Haan, tillsammans med andra, leder barn- och ungdomsmusikdagen samt kyrkomusikveckan för denna stiftelse.

I sin roll som dirigent skriver Jeroen de Haan verk för kör.aangepast op 12:28 26-03-'13
Orange Design, Media & CMS