© 2024 Jeroen de Haan
Jeroen de Haan Organist - Kerkmusicus - Publicist

Welkom

op de website van Jeroen de Haan

Cantor-organist van de Evangelisch-

Lutherse kerk te Woerden

Orgeldocent

Kerkmusicus, werkzaam binnen de PKN

Publicist, kernredacteur van het maandblad

Muziek & Liturgie

Improvisatie over de melodie van gezang 460 (Liedboek voor de Kerken) / lied 103c (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk). Collectespel tijdens de kerkdienst op de 21e zondag na Trinitatis in de Evangelisch-Lutherse kerk te Woerden.
© 2024 Jeroen de Haan
Jeroen de Haan Organist - Kerkmusicus - Publicist

Welkom

op de website van Jeroen de Haan

Cantor-organist van de Evangelisch-

Lutherse kerk te Woerden

Orgeldocent

Kerkmusicus, werkzaam binnen de

PKN

Publicist, kernredacteur van het

maandblad Muziek & Liturgie

Improvisatie over de melodie van gezang 460 (Liedboek voor de Kerken) / lied 103c (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk). Collectespel tijdens de kerkdienst op de 21e zondag na Trinitatis in de Evangelisch-Lutherse kerk te Woerden.