© 2024 Jeroen de Haan
Jeroen de Haan Organist - Kerkmusicus - Publicist

Artikelen

Muziek & Liturgie

Artikelen over liederen uit het Liedboek-2013 Lied 103a Nun lob, mein Seel, den Herren Lied 137b By the waters of Babylon Lied 146a - Laat ons nu vrolijk zingen Lied 266 Die ons schiep Lied 282 Genesteld aan uw hart Lied 380 Gij, Jezus Christus opgestegen Lied 433 Nu komm, der heiden Heiland Lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd! Lied 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer Lied 445 De nacht is haast ten einde Lied 448 Het volk dat wandelt in het duister Lied 488 Het lied van het Woord Lied 498 Betlehem, o uitverkoren stad Lied 515 Een kind geboren te Bethlehem Lied 517 Christus uit God geboren Lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen Lied 546 Wees blijde nu in 't midden van het lijden Lied 571 In stille nacht houdt Hij de wacht Lied 619 Lof zij God in de hoogste troon Lied 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn Lied 669 Kom, o Geest des Heren kom Lied 677 Geest, uit de hemel neergedaald Lied 679 Geweldige, gedreven wind Lied 713 Wij moeten Gode zingen Lied 732 Voor de toegewijden Lied 817 O, Christus, bron van lentebloei Lied 823 Gij hebt, o Vader van het leven Lied 826 O Christus, woord der eeuwigheid Lied 827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven Lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud Lied 841 Wat zijn de goede vruchten Lied 843 Wat te kiezen Lied 898 Een vaste burcht is onze God Lied 914 Geef mij Heer, mij los te zingen Lied 967 Zonne der gerechtigheid Algemene artikelen Vormen van psalmzang en psalmbegeleiding in Nederland Het Zondagslied Siegfried Reda
© 2024 Jeroen de Haan
Jeroen de Haan Organist - Kerkmusicus - Publicist

Artikelen

Muziek & Liturgie

Artikelen over liederen uit het Liedboek-2013 Lied 103a Nun lob, mein Seel, den Herren Lied 137b By the waters of Babylon Lied 146a - Laat ons nu vrolijk zingen Lied 266 Die ons schiep Lied 282 Genesteld aan uw hart Lied 380 Gij, Jezus Christus opgestegen Lied 433 Nu komm, der heiden Heiland Lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd! Lied 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer Lied 445 De nacht is haast ten einde Lied 448 Het volk dat wandelt in het duister Lied 488 Het lied van het Woord Lied 498 Betlehem, o uitverkoren stad Lied 515 Een kind geboren te Bethlehem Lied 517 Christus uit God geboren Lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen Lied 546 Wees blijde nu in 't midden van het lijden Lied 571 In stille nacht houdt Hij de wacht Lied 619 Lof zij God in de hoogste troon Lied 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn Lied 669 Kom, o Geest des Heren kom Lied 677 Geest, uit de hemel neergedaald Lied 679 Geweldige, gedreven wind Lied 713 Wij moeten Gode zingen Lied 732 Voor de toegewijden Lied 817 O, Christus, bron van lentebloei Lied 823 Gij hebt, o Vader van het leven Lied 826 O Christus, woord der eeuwigheid Lied 827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven Lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud Lied 841 Wat zijn de goede vruchten Lied 843 Wat te kiezen Lied 898 Een vaste burcht is onze God Lied 914 Geef mij Heer, mij los te zingen Lied 967 Zonne der gerechtigheid Algemene artikelen Vormen van psalmzang en psalmbegeleiding in Nederland Het Zondagslied Siegfried Reda