© 2023 Jeroen de Haan
Jeroen de Haan Organist - Kerkmusicus - Publicist
Biografie Jeroen de Haan (*1968) studeerde orgel en kerkmuziek aan de Hogeschool voor muziek en dans in Rotterdam (voorheen het Rotterdams Conservatorium). Na eerst in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, studeerde hij er in 2005 af. Als cantor-organist is hij werkzaam in de Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden. Vanuit die functie schrijft hij evangeliemotetten en liedzettingen voor de Lutherse cantorij in Woerden. Een aantal daarvan verscheen in druk. Als orgeldocent heeft hij een bloeiende praktijk. Voor de Protestantse Kerk in Nederland is hij coördinator en hoofddocent voor de opleidingsplaats Kerkmuziek-III in Den Haag. In die hoedanigheid doceert hij daar de algemene vakken waaronder hymnologie. Voor het tijdschrift ‘Muziek & Liturgie’ verzorgt hij o.a. de liedbesprekingen en is hij één van de kernredactieleden. Op voordracht van de Evangelisch-Lutherse synode bekleedt hij enkele landelijke functies. Sinds 2007 is hij betrokken bij de Stichting Koninginnezang. Deze stichting organiseert jaarlijks dagen waarop naast ontspanning veel gezongen wordt. Als dirigent leidt hij het volwassenenkoor en schrijft hij hiervoor eveneens evangeliemotetten en liedzettingen. In de zomer van 2010 maakte hij een radio-opname voor de IKON-radio; op het Pels & Van Leeuwen-orgel van de St. Nikolai in Halmstad (Zweden) speelde hij werken van Jaap Dragt. In datzelfde jaar verscheen zijn eerste CD. Op zijn eigen label 'Passo di gallo' maakte hij opnamen van het Pels-orgel (1960) in de Haagse Heilige-Pauluskerk. In 2011 maakte hij zijn debuut in Stockholm en in 2012 in Rusland waar hij in november van dat jaar de ingebruikname verzorgde van het Van Leeuwen- orgel (1960), afkomstig uit Voorburg. Op 8 juni 2012 speelde hij, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, samen met Sanne Jonker (viool), bij de opening van het nieuwe Moeder-kindcentrum in het Bronovo-ziekenhuis (Den Haag). In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet speelde hij op 17 juni 2014 bij de officiële opening van de nieuwbouw van Sophia Revalidatie (Den Haag). Jeroen de Haan is een warm pleitbezorger voor de orgelmuziek van Jaap Dragt (1930-2003). Op concerten programmeert hij meestal wel een werk van deze Nederlandse organist/componist. Download hier de biografie in Word en/of in pdf.
© 2023 Jeroen de Haan
Jeroen de Haan Organist - Kerkmusicus - Publicist
Biografie Jeroen de Haan (*1968) studeerde orgel en kerkmuziek aan de Hogeschool voor muziek en dans in Rotterdam (voorheen het Rotterdams Conservatorium). Na eerst in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, studeerde hij er in 2005 af. Als cantor-organist is hij werkzaam in de Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden. Vanuit die functie schrijft hij evangeliemotetten en liedzettingen voor de Lutherse cantorij in Woerden. Een aantal daarvan verscheen in druk. Als orgeldocent heeft hij een bloeiende praktijk. Voor de Protestantse Kerk in Nederland is hij coördinator en hoofddocent voor de opleidingsplaats Kerkmuziek-III in Den Haag. In die hoedanigheid doceert hij daar de algemene vakken waaronder hymnologie. Voor het tijdschrift ‘Muziek & Liturgie’ verzorgt hij o.a. de liedbesprekingen en is hij één van de kernredactieleden. Op voordracht van de Evangelisch-Lutherse synode bekleedt hij enkele landelijke functies. Sinds 2007 is hij betrokken bij de Stichting Koninginnezang. Deze stichting organiseert jaarlijks dagen waarop naast ontspanning veel gezongen wordt. Als dirigent leidt hij het volwassenenkoor en schrijft hij hiervoor eveneens evangeliemotetten en liedzettingen. In de zomer van 2010 maakte hij een radio-opname voor de IKON-radio; op het Pels & Van Leeuwen-orgel van de St. Nikolai in Halmstad (Zweden) speelde hij werken van Jaap Dragt. In datzelfde jaar verscheen zijn eerste CD. Op zijn eigen label 'Passo di gallo' maakte hij opnamen van het Pels-orgel (1960) in de Haagse Heilige-Pauluskerk. In 2011 maakte hij zijn debuut in Stockholm en in 2012 in Rusland waar hij in november van dat jaar de ingebruikname verzorgde van het Van Leeuwen-orgel (1960), afkomstig uit Voorburg. Op 8 juni 2012 speelde hij, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, samen met Sanne Jonker (viool), bij de opening van het nieuwe Moeder-kindcentrum in het Bronovo-ziekenhuis (Den Haag). In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet speelde hij op 17 juni 2014 bij de officiële opening van de nieuwbouw van Sophia Revalidatie (Den Haag). Jeroen de Haan is een warm pleitbezorger voor de orgelmuziek van Jaap Dragt (1930-2003). Op concerten programmeert hij meestal wel een werk van deze Nederlandse organist/componist. Download hier de biografie in Word en/of in pdf.